Què oferim i què aportem als alumnes

  • Oferim la preparació d’exàmens oficials de la “Royal Academy of Dance”
  • Exàmens per la preparació de ballarins/es professionals
  • Participacions solidàries ( Marató TV3 ), …
  • Festival de cloenda de final de curs
  • Classes obertes
  • Aportem a l’alumna la millora en la coordinació general i col.locació postural, l’augment de la flexibilitat, el control de la respiració, el benestar psicofísic, el sentit del ritme, el desenvolupament de la part artística, la disciplina del treball individual i amb grup, sempre supervisat per professors titulats, que vetllaran per portar a l’alumna al seu màxim rendiment.